Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 03/02/2023

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Thứ 5 Ngày 02/02 đã ăn được các đài Trúng cầu 10 Con Ba Càng đài quay Quảng Bình với dự đoán: 294,442,387,033,540,450,892,077,611,987. Ăn cầu Bạch Thủ Lô Ba Số đài quay Quảng Trị với dự đoán: 721. Trúng 5/6 cầu Dàn 6 Con Bao Lô đài quay Quảng Trị với dự đoán: 76,01,42,87,30,12. Win cầu Cặp Ba Càng đài quay Bình Định với dự đoán: 189,775. Ăn 34 cầu Dàn 8 Con Giải 8 đài quay Bình Định với dự đoán: 34,18,45,39,80,91,27,69. Ăn đuôi 3 cầu Đặc Biệt Đầu Đít đài quay Quảng Trị với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 3. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 6 Ngày 03 Tháng 02 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Giải 8 Đầu Đít, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Bạch Thủ Lô 3 Số, Dàn Đề Tám Con, Cặp Xíu Chủ, Bạch Thủ Ba Càng, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt với độ chính xác cao 91%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 91% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 03/02/2023 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận

Cầu Đẹp Dự đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán
Cặp Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Đề Tám Con Nhận Dự Đoán
Giải 8 Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 02/02

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Song Thủ Lô BinhDinh: 59,55, QuangTri: 96,38, QuangBinh: 10,49 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Win 38,96, QuangBinh: Trượt
Cặp Ba Càng BinhDinh: 189,775, QuangTri: 355,481, QuangBinh: 234,122 BinhDinh: Win, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt
Bạch Thủ Lô QuangBinh: 87, QuangTri: 62, BinhDinh: 38 QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt
10 Con Ba Càng BinhDinh: 277,722,784,616,066,049,363,180,069,990, QuangTri: 868,509,641,267,872,880,432,980,549,787, QuangBinh: 294,442,387,033,540,450,892,077,611,987 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng
Dàn 8 Con Giải 8 BinhDinh: 34,18,45,39,80,91,27,69, QuangBinh: 37,70,12,97,30,20,69,72, QuangTri: 40,82,63,73,75,97,91,93 BinhDinh: Ăn 34, QuangBinh: Win 70, QuangTri: Trượt
Dàn Lô 3 Số 8 Con QuangBinh: 896,456,964,124,904,505,779,621, QuangTri: 471,681,980,743,603,410,985,078, BinhDinh: 066,258,814,042,039,491,150,945 QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt
Dàn 6 Con Bao Lô QuangBinh: 15,58,59,06,47,33, QuangTri: 76,01,42,87,30,12, BinhDinh: 84,14,91,70,48,73 QuangBinh: Ăn 5/6, QuangTri: Trúng 5/6, BinhDinh: Trượt
Tám Con Đề BinhDinh: 99,18,39,46,16,93,34,27, QuangTri: 73,14,92,08,61,18,17,10, QuangBinh: 29,79,04,44,02,76,13,68 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt
Giải Tám Đầu Đít BinhDinh: Đầu: 9 – Đuôi: 9, QuangTri: Đầu: 3 – Đuôi: 6, QuangBinh: Đầu: 6 – Đuôi: 4 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt
Đặc Biệt Đầu Đít QuangTri: Đầu: 1 – Đuôi: 3, BinhDinh: Đầu: 8 – Đuôi: 6, QuangBinh: Đầu: 4 – Đuôi: 8 QuangTri: Ăn đuôi 3, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt
Bạch Thủ Giải 8 QuangBinh: 90, BinhDinh: 99, QuangTri: 43 QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt
Bạch Thủ Đề QuangTri: 60, BinhDinh: 31, QuangBinh: 63 QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt
Bạch Thủ Lô Ba Số QuangBinh: 146, QuangTri: 721, BinhDinh: 859 QuangBinh: Win, QuangTri: Ăn, BinhDinh: Trượt
Độc Thủ Xíu Chủ BinhDinh: 990, QuangBinh: 273, QuangTri: 044 BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt
Song Thủ Lô BinhDinh: 59,55, QuangTri: 96,38, QuangBinh: 10,49 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Win 38,96, QuangBinh: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 02/02

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8 347670
G7 902230258
G6
6902
0672
8262
1944
2314
0301
4093
8801
8521
G5 271175948830
G4
90732
27539
69358
89328
63896
08659
61771
59187
79346
97733
91721
11459
33242
24638
99658
91877
75348
93101
72336
47142
62433
G3
89018
13305
11032
15861
89938
63347
G2 773971913329706
G1 646449266741146
ĐB 169189706593854033
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 02/02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.