Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 04 Tháng 11

CAUVANG24H.INFO Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Thứ 5 Ngày 03 Tháng 11 đã ăn được các đài Trúng 71 cầu Hai Con Lô – Quảng Trị với dự đoán: 49,71. Win cầu Bạch Thủ Lô Ba Số – Quảng Trị với dự đoán: 235. Win Bạch Thủ cầu Đề Đầu Đít – Quảng Bình với dự đoán: Đầu: 2 – Đuôi: 2. Ăn cầu Dàn Ba Càng 10 Con – Bình Định với dự đoán: 958,245,718,409,081,728,020,117,440,066. Ăn cầu Bạch Thủ Bao Lô – Quảng Bình với dự đoán: 36. Win cầu Bạch Thủ Bao Lô – Quảng Trị với dự đoán: 20. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 04/11/2022 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Bạch Thủ Lô Ba Số, 2 Con Xíu Chủ, Dàn 8 Con Giải 8, Độc Thủ Giải 8, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Giải Giải 8 Đầu Đuôi với độ chính xác Cao.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 04 Tháng 11 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận

Cầu Đẹp Dự đoán
Hai Con Lô Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Ba Càng 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Đề Tám Con Nhận Dự Đoán
Giải Giải 8 Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Đề 1 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
Hai Con Lô Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 03/11

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Hai Con Lô BinhDinh: 56,57, QuangTri: 49,71, QuangBinh: 33,15 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng 71, QuangBinh: Trượt
Cặp 3 Càng BinhDinh: 213,649, QuangTri: 794,871, QuangBinh: 422,830 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Ăn
Bạch Thủ Bao Lô QuangBinh: 36, QuangTri: 20, BinhDinh: 56 QuangBinh: Ăn, QuangTri: Win, BinhDinh: Trượt
Dàn Ba Càng 10 Con BinhDinh: 958,245,718,409,081,728,020,117,440,066, QuangTri: 300,184,299,938,065,006,891,073,667,026, QuangBinh: 422,687,709,714,830,880,189,067,822,056 BinhDinh: Ăn, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Ăn
Dàn Giải 8 Tám Con BinhDinh: 88,81,64,38,40,27,61,04, QuangBinh: 69,52,24,77,86,76,80,19, QuangTri: 85,93,83,64,73,37,10,21 BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Win 77, QuangTri: Trúng 64
Dàn 8 Con Lô 3 Số QuangBinh: 143,874,746,841,134,983,154,140, QuangTri: 009,159,646,432,641,409,671,056, BinhDinh: 780,197,564,576,158,011,287,227 QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Win 3/8
Dàn Bao Lô 6 Con QuangBinh: 69,37,77,62,86,45, QuangTri: 93,57,76,30,02,78, BinhDinh: 76,68,13,23,52,88 QuangBinh: Win 4/6, QuangTri: Ăn 5/6, BinhDinh: Ăn 4/6
Dàn Tám Con Đề BinhDinh: 45,58,75,89,77,15,22,11, QuangTri: 10,63,90,84,14,86,05,47, QuangBinh: 43,79,90,93,21,02,29,25 BinhDinh: Trúng 58, QuangTri: Win 90, QuangBinh: Trượt
Giải 8 Đầu Đít BinhDinh: Đầu: 5 – Đuôi: 3, QuangTri: Đầu: 6 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 4 – Đuôi: 2 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Ăn đầu 6, QuangBinh: Trượt
Đề Đầu Đít QuangTri: Đầu: 9 – Đuôi: 5, BinhDinh: Đầu: 2 – Đuôi: 8, QuangBinh: Đầu: 2 – Đuôi: 2 QuangTri: Ăn đầu 9, BinhDinh: Win đuôi 8, QuangBinh: Win Bạch Thủ
Giải Tám 1 Con QuangBinh: 82, BinhDinh: 16, QuangTri: 83 QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trượt
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt QuangTri: 69, BinhDinh: 58, QuangBinh: 48 QuangTri: Trượt, BinhDinh: Win, QuangBinh: Trượt
Bạch Thủ Lô Ba Số QuangBinh: 132, QuangTri: 235, BinhDinh: 534 QuangBinh: Win, QuangTri: Win, BinhDinh: Trượt
Bạch Thủ Ba Càng BinhDinh: 591, QuangBinh: 948, QuangTri: 790 BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win
Hai Con Lô BinhDinh: 56,57, QuangTri: 49,71, QuangBinh: 33,15 BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng 71, QuangBinh: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 03/11

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8 166477
G7 227572413
G6
1641
9073
9317
0981
1257
5453
4101
4915
7792
G5 971393104007
G4
08850
92679
05436
93011
06902
69547
50389
26678
33555
33259
97593
22347
88576
71971
92357
17368
94235
69137
38559
20320
96045
G3
36570
93889
46132
63230
16630
93191
G2 919667335670014
G1 130232493303862
ĐB 485958169790162422
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 03/11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.