Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 03/11/2022

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Thứ 4 Ngày 02 Tháng 11 đã ăn được các đài Win cầu Độc Thủ Đề đài quay Đồng Nai với dự đoán: 15. Trúng cầu Dàn Ba Càng 10 Con đài quay Cần Thơ với dự đoán: 567,832,937,137,024,437,396,156,188,302. Trúng đầu 8 cầu Giải Giải 8 Đầu Đuôi đài quay Sóc Trăng với dự đoán: Đầu: 8 – Đuôi: 7. Trúng cầu Cặp Ba Càng đài quay Cần Thơ với dự đoán: 832,063. Win 27 cầu Cặp Lô đài quay Cần Thơ với dự đoán: 68,27. Ăn 42 cầu Tám Con Đề đài quay Sóc Trăng với dự đoán: 97,06,17,16,79,42,43,36. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 03 Tháng 11 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Giải Tám 1 Con, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Dàn Tám Con Đề, Dàn Bao Lô 6 Con, Bạch Thủ 3 Càng, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Đặc Biệt Đầu Đít, Độc Thủ Lô Ba Số, Cặp 3 Càng, Độc Thủ Bao Lô với độ chính xác cao 99%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 100% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 03/11/2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

Cầu Đẹp Dự đoán
Giải Tám 1 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Giải Giải 8 Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Đặc Biệt Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Giải Tám 1 Con Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Song Thủ Lô Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ 3 Càng Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02-11-2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Độc Thủ Giải Tám SocTrang: 82, DongNai: 01, CanTho: 15 SocTrang: Trúng, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt
Dàn Ba Càng 10 Con DongNai: 765,946,990,002,301,232,464,725,393,224, CanTho: 567,832,937,137,024,437,396,156,188,302, SocTrang: 645,798,481,715,468,078,944,653,582,545 DongNai: Trượt, CanTho: Trúng, SocTrang: Trượt
Bao Lô SocTrang: 54, CanTho: 80, DongNai: 27 SocTrang: Trúng, CanTho: Ăn, DongNai: Trúng
Cặp Ba Càng DongNai: 415,227, CanTho: 832,063, SocTrang: 393,554 DongNai: Trúng, CanTho: Trúng, SocTrang: Trượt
Dàn Tám Con Lô 3 Số SocTrang: 699,581,133,083,046,452,782,775, CanTho: 608,341,359,840,222,592,882,632, DongNai: 138,948,563,288,962,347,159,789 SocTrang: Win 3/8, CanTho: Trượt, DongNai: Win 2/8
Tám Con Đề DongNai: 48,56,92,29,79,36,80,97, CanTho: 15,34,98,07,28,71,42,05, SocTrang: 97,06,17,16,79,42,43,36 DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn 42
Dàn 8 Con Giải 8 DongNai: 21,16,13,36,50,72,17,14, SocTrang: 88,67,71,37,09,51,79,11, CanTho: 57,09,82,84,47,52,26,53 DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt
Giải Giải 8 Đầu Đuôi DongNai: Đầu: 5 – Đuôi: 2, CanTho: Đầu: 4 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 7 DongNai: Trúng đuôi 2, CanTho: Win đuôi 2, SocTrang: Trúng đầu 8
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi CanTho: Đầu: 4 – Đuôi: 8, DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 5, SocTrang: Đầu: 4 – Đuôi: 2 CanTho: Trượt, DongNai: Ăn đuôi 5, SocTrang: Trúng Bạch Thủ
Độc Thủ Giải Tám SocTrang: 82, DongNai: 01, CanTho: 15 SocTrang: Trúng, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt
Độc Thủ Đề CanTho: 58, DongNai: 15, SocTrang: 08 CanTho: Trượt, DongNai: Win, SocTrang: Trượt
Bạch Thủ Lô Ba Số SocTrang: 324, CanTho: 919, DongNai: 187 SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Trượt
Cặp Lô DongNai: 10,40, CanTho: 68,27, SocTrang: 62,09 DongNai: Trượt, CanTho: Win 27, SocTrang: Ăn 62
Bạch Thủ 3 Càng DongNai: 326, SocTrang: 871, CanTho: 311 DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt
Bảng soi cầu Miền Nam – Ngày 02-11-2022

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 02-11-2022

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G8 126282
G7 351318737
G6
5948
1446
1581
4547
8589
5062
8749
4980
6202
G5 612729157397
G4
33303
15927
06046
56772
14343
73554
78306
21689
28921
51563
57403
42699
01343
28051
47376
53604
81488
31029
33232
63256
87216
G3
00265
46919
54077
17747
79016
78891
G2 442024596141512
G1 005965680667432
ĐB 262415439832695342
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 02-11-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *