Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 06-11-2022

Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Ngày 05/11/2022 đã ăn được các đài Ăn cầu Cặp Xíu Chủ đài quay Quảng Ngãi với dự đoán: 799,717. Trúng 87 cầu Hai Con Lô đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 49,87. Win cầu Cặp Xíu Chủ đài quay Đắc Nông với dự đoán: 739,052. Ăn 4/8 cầu Dàn 8 Con Lô 3 Số đài quay Đắc Nông với dự đoán: 700,896,739,560,271,443,651,862. Trúng cầu Bạch Thủ Đề đài quay Đắc Nông với dự đoán: 39. Trúng 5/6 cầu Dàn 6 Con Bao Lô đài quay Đà Nẵng với dự đoán: 42,23,84,87,50,20. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 06 Tháng 11 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Bao Lô, Độc Thủ Giải Tám, Độc Thủ Xíu Chủ, Dàn Sáu Con Bao Lô, Tám Con Giải 8, Cặp Lô, Dàn Tám Con Đề, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn Lô 3 Số Tám Con, 2 Con Xíu Chủ, Đề Đầu Đít, Dàn Xíu Chủ 10 Con với độ chính xác cao 93%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 93% nhé.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 06-11-2022 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa

Cầu Đẹp Dự đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn Sáu Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
Giải 8 Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải Tám Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 05 Tháng 11

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Hai Con Lô DaNang: 49,87, QuangNgai: 11,75, DacNong: 41,82 DaNang: Trúng 87, QuangNgai: Ăn 11, DacNong: Ăn 82
Cặp Xíu Chủ DaNang: 184,301, QuangNgai: 799,717, DacNong: 739,052 DaNang: Ăn, QuangNgai: Ăn, DacNong: Win
Bao Lô DacNong: 74, QuangNgai: 09, DaNang: 21 DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Win
10 Con Ba Càng DaNang: 067,195,036,596,744,225,043,953,671,394, QuangNgai: 981,378,204,314,697,670,628,434,172,126, DacNong: 034,940,097,777,937,084,700,737,739,155 DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn
Dàn Tám Con Giải 8 DaNang: 51,92,88,25,16,90,20,22, DacNong: 54,00,83,61,69,97,48,94, QuangNgai: 67,78,34,10,02,11,52,65 DaNang: Win 22, DacNong: Trượt, QuangNgai: Win 10
Dàn 8 Con Lô 3 Số DacNong: 700,896,739,560,271,443,651,862, QuangNgai: 033,214,535,930,365,850,813,328, DaNang: 940,004,025,159,102,299,226,136 DacNong: Ăn 4/8, QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn 2/8
Dàn 6 Con Bao Lô DacNong: 39,35,59,62,54,15, QuangNgai: 01,62,77,00,21,58, DaNang: 42,23,84,87,50,20 DacNong: Win 4/6, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Trúng 5/6
Dàn Đề Tám Con DaNang: 21,37,63,55,40,09,03,14, QuangNgai: 26,61,70,58,17,59,41,13, DacNong: 77,19,93,74,43,42,35,98 DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt
Giải Giải 8 Đầu Đuôi DaNang: Đầu: 2 – Đuôi: 2, QuangNgai: Đầu: 6 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 0 – Đuôi: 7 DaNang: Win Bạch Thủ, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng đuôi 7
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi QuangNgai: Đầu: 1 – Đuôi: 9, DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 8 – Đuôi: 0 QuangNgai: Ăn đuôi 9, DaNang: Ăn Bạch Thủ, DacNong: Trượt
Độc Thủ Giải Tám DacNong: 87, DaNang: 67, QuangNgai: 50 DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt
Bạch Thủ Đề QuangNgai: 47, DaNang: 84, DacNong: 39 QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn, DacNong: Trúng
Độc Thủ Lô Ba Số DacNong: 739, QuangNgai: 762, DaNang: 382 DacNong: Win, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt
Bạch Thủ Xíu Chủ DaNang: 096, DacNong: 739, QuangNgai: 168 DaNang: Trượt, DacNong: Ăn, QuangNgai: Trượt
Hai Con Lô DaNang: 49,87, QuangNgai: 11,75, DacNong: 41,82 DaNang: Trúng 87, QuangNgai: Ăn 11, DacNong: Ăn 82
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 05 Tháng 11

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
G8 221057
G7 942662685
G6
2527
3061
8443
4753
9464
3182
7674
4082
6862
G5 402573344999
G4
52226
82811
58271
49887
79215
21662
48521
21453
62544
72982
79338
08219
63890
94102
93705
60653
24989
72627
22220
63410
79724
G3
80352
93071
13107
85999
48401
25540
G2 502509613351154
G1 207421397769435
ĐB 378184039799231739
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 05 Tháng 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *