Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 22 Tháng 10

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Ngày 21/10 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Trúng 1/8 cầu Dàn 8 Con Lô 3 Số – Ninh Thuận với dự đoán: 807,045,535,925,622,460,024,134. Win 24 cầu Dàn Giải 8 Tám Con – Ninh Thuận với dự đoán: 74,81,94,24,63,93,00,61. Ăn cầu Độc Thủ Bao Lô – Gia Lai với dự đoán: 69. Win cầu Cặp 3 Càng – Ninh Thuận với dự đoán: 754,768. Win cầu Độc Thủ Xíu Chủ – Ninh Thuận với dự đoán: 754. Ăn 5/6 cầu Dàn 6 Con Bao Lô – Gia Lai với dự đoán: 67,77,54,24,05,82. Trúng 32 cầu Dàn Giải 8 Tám Con – Gia Lai với dự đoán: 01,51,52,08,14,31,39,32

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 22 Tháng 10 của các Đài Quay: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông

Cầu Đẹp Dự đoán
Dàn Lô 2 Con Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 3 Số 8 Con Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Đề 8 Con Nhận Dự Đoán
Giải Giải Tám Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Xíu Chủ 1 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Lô 2 Con Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 21 Tháng 10

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Song Thủ Lô GiaLai: 63,51, NinhThuan: 94,18 GiaLai: Trúng 51, NinhThuan: Trượt
Cặp 3 Càng GiaLai: 072,747, NinhThuan: 754,768 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Win
Độc Thủ Bao Lô NinhThuan: 47, GiaLai: 69 NinhThuan: Win, GiaLai: Ăn
Dàn Ba Càng 10 Con GiaLai: 411,893,878,650,527,874,626,498,412,067, NinhThuan: 397,754,243,547,183,272,569,058,611,872 GiaLai: Trúng, NinhThuan: Ăn
Dàn Giải 8 Tám Con GiaLai: 01,51,52,08,14,31,39,32, NinhThuan: 74,81,94,24,63,93,00,61 GiaLai: Trúng 32, NinhThuan: Win 24
Dàn 8 Con Lô 3 Số NinhThuan: 807,045,535,925,622,460,024,134, GiaLai: 536,864,461,828,415,101,907,151 NinhThuan: Trúng 1/8, GiaLai: Ăn 5/8
Dàn 6 Con Bao Lô NinhThuan: 53,46,80,36,25,81, GiaLai: 67,77,54,24,05,82 NinhThuan: Ăn 5/6, GiaLai: Ăn 5/6
Dàn Đề 8 Con GiaLai: 75,67,08,63,18,89,13,11, NinhThuan: 02,16,54,59,23,73,31,28 GiaLai: Ăn 67, NinhThuan: Ăn 54
Giải Giải 8 Đầu Đuôi GiaLai: Đầu: 0 – Đuôi: 2, NinhThuan: Đầu: 1 – Đuôi: 4 GiaLai: Ăn đuôi 2, NinhThuan: Ăn đuôi 4
Đề Đầu Đít NinhThuan: Đầu: 5 – Đuôi: 4, GiaLai: Đầu: 2 – Đuôi: 7 NinhThuan: Ăn Bạch Thủ, GiaLai: Trúng đuôi 7
Độc Thủ Giải Tám NinhThuan: 81, GiaLai: 16 NinhThuan: Trượt, GiaLai: Trượt
Bạch Thủ Đề NinhThuan: 06, GiaLai: 41 NinhThuan: Trượt, GiaLai: Trượt
Bạch Thủ Lô 3 Số GiaLai: 063, NinhThuan: 171 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Trượt
Độc Thủ Xíu Chủ GiaLai: 067, NinhThuan: 754 GiaLai: Ăn, NinhThuan: Win
Song Thủ Lô GiaLai: 63,51, NinhThuan: 94,18 GiaLai: Trúng 51, NinhThuan: Trượt
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 21 Tháng 10

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G8 3224
G7 542411
G6
0218
0991
4415
8153
5864
3032
G5 81015047
G4
74975
93257
54326
93535
21596
55025
78090
75261
94454
46841
10605
89761
86828
77180
G3
55151
38946
99182
59231
G2 1587707936
G1 2596987825
ĐB 193067997754
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 21 Tháng 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.