Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 28/01/2023

Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Ngày 27 Tháng 01 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Trúng 80 cầu Cặp Lô – Ninh Thuận với dự đoán: 55,80. Win đuôi 3 cầu Giải 8 Đầu Đít – Ninh Thuận với dự đoán: Đầu: 0 – Đuôi: 3. Trúng 5/6 cầu Sáu Con Bao Lô – Gia Lai với dự đoán: 97,84,39,21,12,77. Ăn cầu 2 Con Ba Càng – Gia Lai với dự đoán: 221,042. Trúng cầu Độc Thủ Xíu Chủ – Gia Lai với dự đoán: 221. Ăn đuôi 9 cầu Giải 8 Đầu Đít – Gia Lai với dự đoán: Đầu: 6 – Đuôi: 9. Ăn 21 cầu Dàn Đề 8 Con – Gia Lai với dự đoán: 49,21,30,82,48,84,05,04

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 28/01/2023 của các Đài Quay: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông

Cầu Đẹp Dự đoán
Lô 2 Con Nhận Dự Đoán
2 Con Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Dàn Giải 8 Tám Con Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn 8 Con Đề Nhận Dự Đoán
Giải Giải Tám Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Lô 2 Con Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 27 Tháng 01

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Cặp Lô GiaLai: 94,51, NinhThuan: 55,80 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Trúng 80
2 Con Ba Càng GiaLai: 221,042, NinhThuan: 882,403 GiaLai: Ăn, NinhThuan: Win
Bạch Thủ Bao Lô NinhThuan: 62, GiaLai: 66 NinhThuan: Ăn, GiaLai: Trượt
10 Con Ba Càng GiaLai: 127,214,013,702,505,336,037,260,801,579, NinhThuan: 904,627,334,072,757,810,184,980,008,196 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Trượt
Dàn Tám Con Giải 8 GiaLai: 27,55,88,41,61,86,93,00, NinhThuan: 74,77,76,26,33,07,56,11 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Trúng 33
Tám Con Lô 3 Số NinhThuan: 146,093,587,166,901,250,143,935, GiaLai: 519,616,067,890,526,709,354,200 NinhThuan: Win 2/8, GiaLai: Trúng 1/8
Sáu Con Bao Lô NinhThuan: 83,95,23,20,81,82, GiaLai: 97,84,39,21,12,77 NinhThuan: Trúng 5/6, GiaLai: Trúng 5/6
Dàn Đề 8 Con GiaLai: 49,21,30,82,48,84,05,04, NinhThuan: 90,55,04,42,21,67,97,54 GiaLai: Ăn 21, NinhThuan: Trượt
Giải 8 Đầu Đít GiaLai: Đầu: 6 – Đuôi: 9, NinhThuan: Đầu: 0 – Đuôi: 3 GiaLai: Ăn đuôi 9, NinhThuan: Win đuôi 3
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi NinhThuan: Đầu: 4 – Đuôi: 2, GiaLai: Đầu: 2 – Đuôi: 6 NinhThuan: Win đuôi 2, GiaLai: Ăn đầu 2
Độc Thủ Giải Tám NinhThuan: 29, GiaLai: 23 NinhThuan: Trượt, GiaLai: Trượt
Giải Đặc Biệt NinhThuan: 40, GiaLai: 19 NinhThuan: Trượt, GiaLai: Trượt
Bạch Thủ Lô 3 Số GiaLai: 497, NinhThuan: 289 GiaLai: Trúng, NinhThuan: Trượt
Độc Thủ Xíu Chủ GiaLai: 221, NinhThuan: 930 GiaLai: Trúng, NinhThuan: Trượt
Cặp Lô GiaLai: 94,51, NinhThuan: 55,80 GiaLai: Trượt, NinhThuan: Trúng 80
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 27 Tháng 01

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G8 5933
G7 384695
G6
6401
1166
6578
0123
9339
4980
G5 70318756
G4
04207
06462
98547
27244
79785
73558
10409
08767
93235
54744
26485
54581
83547
03683
G3
04132
75146
95526
93078
G2 3467792687
G1 7749794851
ĐB 555221284882
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 27 Tháng 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *