Kết quả dự đoán Xổ Số Miền Trung – Ngày 22-09-2022

Soi cầu dự đoán xổ số miền Trung – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 09 do các cao thủ CAUVANG24H.INFO chốt số và Hệ thống phân tích máy tính đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Bạch Thủ Ba Càng, Dàn Tám Con Đề, Giải Tám Đầu Đít, Bạch Thủ Lô Ba Số, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Đề 1 Con, Tám Con Giải 8, Dàn 6 Con Bao Lô, Đặc Biệt Đầu Đít, Độc Thủ Giải 8, 2 Con Lô, Độc Thủ Bao Lô biệt miền Trung ngay hôm nay.

Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 6 Ngày 23 Tháng 09 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận

Cầu Đẹp Dự đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán
Song Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Xíu Chủ 10 Con Nhận Dự Đoán
Tám Con Giải 8 Nhận Dự Đoán
Tám Con Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Dàn 6 Con Bao Lô Nhận Dự Đoán
Dàn Tám Con Đề Nhận Dự Đoán
Giải Tám Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Đặc Biệt Đầu Đít Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Đề 1 Con Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Ba Số Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Ba Càng Nhận Dự Đoán
2 Con Lô Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 22-09-2022

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Song Thủ Lô BinhDinh: 96,33, QuangTri: 14,34, QuangBinh: 08,38 BinhDinh: Win 33, QuangTri: Ăn 34,14, QuangBinh: Trúng 08
2 Con Xíu Chủ BinhDinh: 142,459, QuangTri: 066,883, QuangBinh: 904,397 BinhDinh: Win, QuangTri: Win, QuangBinh: Ăn
Độc Thủ Bao Lô QuangBinh: 43, QuangTri: 20, BinhDinh: 52 QuangBinh: Win, QuangTri: Trúng, BinhDinh: Ăn
10 Con Ba Càng BinhDinh: 282,372,893,204,353,286,302,163,142,702, QuangTri: 667,299,940,366,795,066,278,105,725,094, QuangBinh: 606,331,378,034,574,256,841,904,629,084 BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trúng, QuangBinh: Win
Tám Con Giải 8 BinhDinh: 11,44,45,90,29,85,73,18, QuangBinh: 18,63,71,79,92,64,57,39, QuangTri: 46,02,50,30,93,22,16,06 BinhDinh: Win 18, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win 16
Dàn Lô 3 Số Tám Con QuangBinh: 302,460,086,192,893,331,543,629, QuangTri: 792,142,026,463,158,763,059,341, BinhDinh: 323,182,466,049,431,352,942,612 QuangBinh: Trúng 1/8, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trúng 2/8
Dàn Bao Lô Sáu Con QuangBinh: 43,69,32,18,23,36, QuangTri: 71,39,20,46,49,14, BinhDinh: 38,04,42,89,31,95 QuangBinh: Trúng 3/6, QuangTri: Win 3/6, BinhDinh: Trúng 4/6
Tám Con Đề BinhDinh: 78,40,58,76,42,65,77,17, QuangTri: 66,78,81,93,15,99,60,28, QuangBinh: 26,08,78,33,04,48,85,92 BinhDinh: Win 42, QuangTri: Ăn 66, QuangBinh: Ăn 04
Giải Giải Tám Đầu Đuôi BinhDinh: Đầu: 5 – Đuôi: 8, QuangTri: Đầu: 1 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 0 – Đuôi: 4 BinhDinh: Trúng đuôi 8, QuangTri: Trúng đầu 1, QuangBinh: Win đầu 0
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi QuangTri: Đầu: 6 – Đuôi: 3, BinhDinh: Đầu: 4 – Đuôi: 2, QuangBinh: Đầu: 0 – Đuôi: 4 QuangTri: Win đầu 6, BinhDinh: Win Bạch Thủ, QuangBinh: Trúng Bạch Thủ
Bạch Thủ Giải Tám QuangBinh: 67, BinhDinh: 41, QuangTri: 10 QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt
Đề 1 Con QuangTri: 48, BinhDinh: 08, QuangBinh: 54 QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt
Độc Thủ Lô Ba Số QuangBinh: 675, QuangTri: 134, BinhDinh: 352 QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win, BinhDinh: Trúng
Bạch Thủ Xíu Chủ BinhDinh: 142, QuangBinh: 904, QuangTri: 628 BinhDinh: Trúng, QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trượt
Song Thủ Lô BinhDinh: 96,33, QuangTri: 14,34, QuangBinh: 08,38 BinhDinh: Win 33, QuangTri: Ăn 34,14, QuangBinh: Trúng 08
Bảng soi cầu miền trung

Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 22-09-2022

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G8 181600
G7 944860860
G6
2352
3920
4199
8612
4291
1143
4131
8134
4108
G5 184276635832
G4
75716
09348
86302
70557
24339
83402
95433
09639
83103
17285
49748
63732
55616
42037
06417
05541
43307
10375
16729
65693
33097
G3
31491
28714
56703
28185
78675
28368
G2 966950614074936
G1 765380551805401
ĐB 337142671066722904
Bảng kết quả xổ số Miền Trung – Ngày 22-09-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *